اصفهان، کاشان، بلوار ملاصدرا، خیابان دانشگاه، پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، اتاق 120

اصفهان، کاشان، بلوار ملاصدرا، خیابان دانشگاه، پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، اتاق 120

03155805041

09131633385

03155805041

09131633385

اینترکولر

اینترکولر چیست؟
اینترکولر یک مبدل حرارتی است که در سیستم های توربوشارژ و سوپرشارژ برای خنک کردن هوای فشرده شده قبل از ورود به موتور استفاده می شود.

عملکرد:

هوای فشرده: توربوشارژ یا سوپرشارژ هوا را فشرده می کند تا چگالی آن افزایش یابد و در نتیجه اکسیژن بیشتری به داخل موتور وارد شود.
افزایش دما: فشرده شدن هوا باعث افزایش دمای آن می شود.
کاهش راندمان: هوای گرم راندمان موتور را کاهش می دهد.
خنک کردن هوا: اینترکولر با خنک کردن هوای فشرده، دمای آن را به حد مطلوب می رساند.
افزایش راندمان: هوای خنک تر چگالی بیشتری دارد و در نتیجه احتراق بهتری در موتور رخ می دهد و راندمان موتور افزایش می یابد.
مزایای استفاده از اینترکولر:

افزایش قدرت و راندمان موتور
کاهش دمای گازهای خروجی از موتور
کاهش آلایندگی
بهبود عملکرد موتور در شرایط آب و هوایی گرم
انواع اینترکولر:

هوا به هوا: این نوع اینترکولر از هوای محیط برای خنک کردن هوای فشرده استفاده می کند.
هوا به آب: این نوع اینترکولر از آب برای خنک کردن هوای فشرده استفاده می کند.
کاربرد:

اینترکولرها در انواع موتورهای احتراق داخلی از جمله موتورهای بنزینی، دیزلی و موتورهای توربین گاز استفاده می شوند.

اینترکولر و افترکولر
اینترکولر و افتر کولر
معرفی اینترکولر و افترکولر تمام سیستم های صنعتی نیاز به اینترکولر...